Ledengalerij
In de ledengalerij bieden wij leden de mogelijkheid om een portfolio van maximaal 20 foto's te tonen. De foto's worden eens per jaar vernieuwd. Leden kunnen zelf nieuwe foto's plaatsen (formaat langste zijde maximaal 800 pixels). Foto's staan dus maximaal een jaar in het portfolio. In het menu rechts kunt u kiezen van welk clublid u het portfolio wilt bekijken.
Hieronder een overzicht van een aantal foto's van leden.

Auteursrecht

Op alle foto's op de website www.fotoclubbolsward.nl rust auteursrecht. Voor gebruik van deze werken anders dan raadpleging via internet is toestemming nodig van de auteursrechthebbende of diens wettelijke vertegenwoordiger, tenzij anders vermeld. Tekst ontleend aan de website www.fotoclubbolsward.nl moet vergezeld worden van een regel met een verwijzing naar de website: "Informatie ontleend aan www.fotoclubbolsward.nl", eventueel aan gevuld met de specifieke url.