Het bestuur van de fotoclub bestaat uit de volgende personen:

Voorzitter : J. Proemstra
Secretaris : J. Schotanus
Penningmeester : J. Post
Bestuurslid : A. Hofstra
Bestuurslid : H. Tigchelaar