Disclaimer.
Fotoclub de Ontspanner streeft ernaar om op of via deze website steeds correcte en actuele informatie te geven. Toch kan het voorkomen dat de informatie op de site onvolledig of onjuist is. Fotoclub de Ontspanner aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade en/of kosten die voortvloeien uit onvolledige en/of foutieve informatie aangeboden op www.fotoclubbolsward.nl. Aan de op www.fotoclubbolsward.nl aangeboden informatie kunnen geen rechten worden ontleend.
 
Betrouwbaarheid
De op www.fotoclubbolsward.nl opgenomen weblinks en toegevoegde informatie zijn informatief en zover mogelijk op betrouwbaarheid getest. Fotoclub de Ontspanner is echter niet verantwoordelijk voor inhoud of gebruik van de informatie en de links en voor het privacybeleid van de websites waar naar verwezen wordt.

Auteursrechten
Op alle foto's op de website www.fotoclubbolsward.nl rust auteursrecht. Voor gebruik van deze werken anders dan raadpleging via internet is toestemming nodig van de auteursrechthebbende of diens wettelijke vertegenwoordiger, tenzij anders vermeld. Tekst ontleend aan de website www.fotoclubbolsward.nl moet vergezeld worden van een regel met een verwijzing naar de website: "Informatie ontleend aan www.fotoclubbolsward.nl", eventueel aan gevuld met de specifieke url.

Privacy
Fotoclub de Ontspanner respecteert de privacy van alle gebruikers en leden van onze websites en draagt er zorg voor dat de informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Wij zullen uw persoonlijke gegevens nooit delen, doorgeven, verkopen of ter beschikking stellen aan derden. Wij waarderen het vertrouwen dat u in ons stelt en zullen alles in het werk stellen om uw informatie te beschermen.

Suggesties
Linken naar www.fotoclubbolsward.nl is altijd toegestaan en verwijzen naar de homepage wordt aanbevolen. Fotoclub de Ontspanner waardeert uw inbreng: het is belangrijk suggesties van bezoekers te ontvangen voor verbetering van www.fotoclubbolsward.nl. De redactie van www.fotoclubbolsward.nl behoudt zich het recht voor om inzenders van reacties en suggesties met naam te noemen, tenzij de inzender expliciet laat weten daar geen prijs op te stellen. Aanstootgevende termen of reacties zullen hun weg naar www.fotoclubbolsward.nl niet vinden.

Het gebruik, toevoegen of aanleveren van informatie op/aan www.fotoclubbolsward.nl betekent dat de bezoeker/informatieleveraar zich stilzwijgend akkoord verklaart met alle genoemde voorwaarden.

 

 

Agenda

03-09-2020 Groen (kleur, energie, natuur, enz…)
01-10-2020 Vrij
12-11-2020 Out of focus
10-12-2020 Vrij
07-01-2021 Broos/ breekbaar
04-02-2021 Vrij
04-03-2021 Lijnenspel
07-03-2021 Dagtocht: HEM kade terrein Zaandam
01-04-2021 Vrij
06-05-2021 Serie van 3, deze avond doen we alleen digitaal.
03-06-2021 Vrij