In de clubgalerij laten wij foto's zien die gemaakt zijn door leden en die getoond zijn tijdens exposities, clubavonden en bondswedstrijden. In het menu rechts kunt u kiezen welke categorie foto's u wilt bekijken.

Auteursrecht

Op alle foto's op de website www.fotoclubbolsward.nl rust auteursrecht. Voor gebruik van deze werken anders dan raadpleging via internet is toestemming nodig van de auteursrechthebbende of diens wettelijke vertegenwoordiger, tenzij anders vermeld. Tekst ontleend aan de website www.fotoclubbolsward.nl moet vergezeld worden van een regel met een verwijzing naar de website: "Informatie ontleend aan www.fotoclubbolsward.nl", eventueel aan gevuld met de specifieke url.